מרוב אהבה - ערב יוסי בנאי

מתי והיכן

תאטרון רמת גן
זמין גם ככרטיס בחירה למנוייםנותרו כרטיסים אחרונים
שבת, 28 אפריל
21:00
תאטרון רמת גן
זמין גם ככרטיס בחירה למנוייםאזל
יום ראשון, 29 אפריל
10:30
תאטרון רמת גן
זמין גם ככרטיס בחירה למנוייםנותרו כרטיסים אחרונים
יום ראשון, 29 אפריל
20:30
תאטרון רמת גן
זמין גם ככרטיס בחירה למנוייםיש מספיק כרטיסים
יום שני, 30 אפריל
10:30
תאטרון רמת גן
זמין גם ככרטיס בחירה למנוייםאזל
יום שני, 30 אפריל
20:30
תאטרון רמת גן
זמין גם ככרטיס בחירה למנוייםאזל
יום שלישי, 01 מאי
10:30
תאטרון רמת גן
זמין גם ככרטיס בחירה למנוייםאזל
יום שלישי, 01 מאי
20:30
תאטרון רמת גן
זמין גם ככרטיס בחירה למנוייםאזל
יום רביעי, 02 מאי
10:30
תאטרון רמת גן
זמין גם ככרטיס בחירה למנוייםיש מספיק כרטיסים
יום רביעי, 02 מאי
20:30
תאטרון רמת גן
זמין גם ככרטיס בחירה למנוייםנותרו כרטיסים אחרונים
יום חמישי, 03 מאי
20:30
תאטרון רמת גן
זמין גם ככרטיס בחירה למנוייםנותרו כרטיסים אחרונים
יום שישי, 04 מאי
11:00
תאטרון רמת גן
זמין גם ככרטיס בחירה למנוייםאזל
שבת, 05 מאי
21:00
תאטרון רמת גן
זמין גם ככרטיס בחירה למנוייםיש כרטיסים
יום ראשון, 06 מאי
10:30
תאטרון רמת גן
זמין גם ככרטיס בחירה למנוייםיש מספיק כרטיסים
יום ראשון, 06 מאי
20:30
תאטרון רמת גן
זמין גם ככרטיס בחירה למנוייםאזל
יום שני, 07 מאי
10:30
תאטרון רמת גן
זמין גם ככרטיס בחירה למנוייםאזל
יום שני, 07 מאי
20:30
תאטרון רמת גן
זמין גם ככרטיס בחירה למנוייםנותרו כרטיסים אחרונים
יום שלישי, 08 מאי
10:30
תאטרון רמת גן
זמין גם ככרטיס בחירה למנוייםאזל
יום שלישי, 08 מאי
20:30
תאטרון רמת גן
זמין גם ככרטיס בחירה למנוייםנותרו כרטיסים אחרונים
יום רביעי, 09 מאי
10:30
תאטרון רמת גן
זמין גם ככרטיס בחירה למנוייםאזל
יום רביעי, 09 מאי
20:30
תאטרון רמת גן
זמין גם ככרטיס בחירה למנוייםאזל
יום חמישי, 10 מאי
20:30
תאטרון רמת גן
זמין גם ככרטיס בחירה למנוייםאזל
יום שישי, 11 מאי
11:00
תאטרון רמת גן
זמין גם ככרטיס בחירה למנוייםאזל
שבת, 12 מאי
21:00
תאטרון רמת גן
זמין גם ככרטיס בחירה למנוייםיש מספיק כרטיסים
יום ראשון, 13 מאי
20:30
תאטרון רמת גן
זמין גם ככרטיס בחירה למנוייםאזל
יום שני, 14 מאי
20:30
תאטרון רמת גן
זמין גם ככרטיס בחירה למנוייםאזל
יום שלישי, 15 מאי
20:30
תאטרון רמת גן
זמין גם ככרטיס בחירה למנוייםאזל
יום רביעי, 16 מאי
20:30
תאטרון רמת גן
זמין גם ככרטיס בחירה למנוייםאזל
יום חמישי, 17 מאי
20:30