הצגות שנה ג' מחזמר

שלמה המלך ושלמי הסנדלר

מתי והיכן

תאטרון רמת גן
זמין גם ככרטיס בחירה למנוייםיש מספיק כרטיסים
שבת, 26 אוקטובר
20:30
תאטרון רמת גן
זמין גם ככרטיס בחירה למנוייםאזל
יום ראשון, 27 אוקטובר
10:00
תאטרון רמת גן
זמין גם ככרטיס בחירה למנוייםאזל
יום ראשון, 27 אוקטובר
20:30
תאטרון רמת גן
זמין גם ככרטיס בחירה למנוייםאזל
יום שני, 28 אוקטובר
10:00
תאטרון רמת גן
זמין גם ככרטיס בחירה למנוייםנותרו כרטיסים אחרונים
יום שני, 28 אוקטובר
20:30
תאטרון רמת גן
זמין גם ככרטיס בחירה למנוייםאזל
יום שלישי, 29 אוקטובר
10:00
תאטרון רמת גן
זמין גם ככרטיס בחירה למנוייםנותרו כרטיסים אחרונים
יום שלישי, 29 אוקטובר
20:30
תאטרון רמת גן
זמין גם ככרטיס בחירה למנוייםאזל
יום רביעי, 30 אוקטובר
10:00
תאטרון רמת גן
זמין גם ככרטיס בחירה למנוייםאזל
יום רביעי, 30 אוקטובר
20:30
תאטרון רמת גן
זמין גם ככרטיס בחירה למנוייםאזל
יום חמישי, 31 אוקטובר
10:00
תאטרון רמת גן
זמין גם ככרטיס בחירה למנוייםיש מספיק כרטיסים
יום חמישי, 31 אוקטובר
20:30
תאטרון רמת גן
זמין גם ככרטיס בחירה למנוייםאזל
שבת, 02 נובמבר
20:30
תאטרון רמת גן
זמין גם ככרטיס בחירה למנוייםאזל
יום ראשון, 03 נובמבר
10:00
תאטרון רמת גן
זמין גם ככרטיס בחירה למנוייםאזל
יום ראשון, 03 נובמבר
20:30
תאטרון רמת גן
זמין גם ככרטיס בחירה למנוייםאזל
יום שני, 04 נובמבר
10:00
תאטרון רמת גן
זמין גם ככרטיס בחירה למנוייםאזל
יום שני, 04 נובמבר
20:30
תאטרון רמת גן
זמין גם ככרטיס בחירה למנוייםאזל
יום שלישי, 05 נובמבר
10:00
תאטרון רמת גן
זמין גם ככרטיס בחירה למנוייםאזל
יום שלישי, 05 נובמבר
20:30
תאטרון רמת גן
זמין גם ככרטיס בחירה למנוייםאזל
יום רביעי, 06 נובמבר
10:30
תאטרון רמת גן
זמין גם ככרטיס בחירה למנוייםאזל
יום רביעי, 06 נובמבר
20:30
תאטרון רמת גן
זמין גם ככרטיס בחירה למנוייםאזל
יום חמישי, 07 נובמבר
10:30
תאטרון רמת גן
זמין גם ככרטיס בחירה למנוייםאזל
יום חמישי, 07 נובמבר
20:30
תאטרון רמת גן
זמין גם ככרטיס בחירה למנוייםיש מספיק כרטיסים
יום שישי, 08 נובמבר
11:00
תאטרון רמת גן
זמין גם ככרטיס בחירה למנוייםאזל
שבת, 09 נובמבר
20:30
תאטרון רמת גן
זמין גם ככרטיס בחירה למנוייםאזל
יום ראשון, 10 נובמבר
09:30
תאטרון רמת גן
זמין גם ככרטיס בחירה למנוייםאזל
יום ראשון, 10 נובמבר
20:30
תאטרון רמת גן
זמין גם ככרטיס בחירה למנוייםאזל
יום שני, 11 נובמבר
10:00
תאטרון רמת גן
זמין גם ככרטיס בחירה למנוייםיש מספיק כרטיסים
יום שני, 11 נובמבר
20:30
תאטרון רמת גן
זמין גם ככרטיס בחירה למנוייםאזל
יום שלישי, 12 נובמבר
09:30
תאטרון רמת גן
זמין גם ככרטיס בחירה למנוייםאזל
יום שלישי, 12 נובמבר
20:30
תאטרון רמת גן
זמין גם ככרטיס בחירה למנוייםאזל
יום רביעי, 13 נובמבר
10:30
תאטרון רמת גן
זמין גם ככרטיס בחירה למנוייםאזל
יום חמישי, 14 נובמבר
20:30
תאטרון רמת גן
זמין גם ככרטיס בחירה למנוייםיש מספיק כרטיסים
יום שישי, 15 נובמבר
11:00
תאטרון רמת גן
זמין גם ככרטיס בחירה למנוייםיש מספיק כרטיסים
שבת, 16 נובמבר
20:30
תאטרון רמת גן
זמין גם ככרטיס בחירה למנוייםאזל
יום ראשון, 17 נובמבר
20:30
תאטרון רמת גן
זמין גם ככרטיס בחירה למנוייםאזל
יום שני, 18 נובמבר
20:30
תאטרון רמת גן
זמין גם ככרטיס בחירה למנוייםאזל
יום שלישי, 19 נובמבר
20:30