הצגות שנה ג'

שרופים

סיפור אדיפוס מודרני.

בקשתה האחרונה של אם, פותחת תיבת פנדורה של סודות ושולחת את תאומיה, ז'אן וסימון למסע שורשים בלבנון, הארץ השסועה ממנה ברחה .

מחזה מסע מרגש על התמודדותם של שני צעירים עם שנאה חוצת גבולות, מלחמות שאין להן סוף ואהבה שאין לה קץ.

מתי והיכן

אולם אהוד מנור
זמין גם ככרטיס בחירה למנוייםיש כרטיסים
יום שישי, 12 מאי
21:00
אולם אהוד מנור
זמין גם ככרטיס בחירה למנוייםיש מספיק כרטיסים
שבת, 13 מאי
21:00
אולם אהוד מנור
זמין גם ככרטיס בחירה למנוייםיש מספיק כרטיסים
יום ראשון, 14 מאי
20:30
אולם אהוד מנור
זמין גם ככרטיס בחירה למנוייםיש מספיק כרטיסים
יום שני, 15 מאי
20:30
אולם אהוד מנור
זמין גם ככרטיס בחירה למנוייםיש מספיק כרטיסים
יום שלישי, 16 מאי
20:30
אולם אהוד מנור
זמין גם ככרטיס בחירה למנוייםיש מספיק כרטיסים
יום רביעי, 17 מאי
20:30
אולם אהוד מנור
זמין גם ככרטיס בחירה למנוייםיש כרטיסים
יום שישי, 19 מאי
21:00
אולם אהוד מנור
זמין גם ככרטיס בחירה למנוייםיש כרטיסים
שבת, 20 מאי
21:00
אולם אהוד מנור
זמין גם ככרטיס בחירה למנוייםיש מספיק כרטיסים
יום ראשון, 21 מאי
20:30
אולם אהוד מנור
זמין גם ככרטיס בחירה למנוייםיש כרטיסים
יום שני, 22 מאי
20:30
אולם אהוד מנור
זמין גם ככרטיס בחירה למנוייםיש כרטיסים
יום שלישי, 23 מאי
20:30
אולם אהוד מנור
זמין גם ככרטיס בחירה למנוייםיש מספיק כרטיסים
יום רביעי, 24 מאי
20:30
אולם אהוד מנור
זמין גם ככרטיס בחירה למנוייםיש כרטיסים
יום שישי, 26 מאי
21:00
אולם אהוד מנור
זמין גם ככרטיס בחירה למנוייםיש מספיק כרטיסים
שבת, 27 מאי
21:00
אולם אהוד מנור
זמין גם ככרטיס בחירה למנוייםיש מספיק כרטיסים
יום ראשון, 28 מאי
20:30
אולם אהוד מנור
זמין גם ככרטיס בחירה למנוייםיש מספיק כרטיסים
יום שני, 29 מאי
20:30